100+ Attitude Status 2023, Quotes for WhatsApp in Punjabi

Oliver Jay

Hey, Can’t find some attitude status for WhatsApp in Punjabi? Then take a look at some of these quotes and captions.

ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। (2)

.

Attitude Status for WhatsApp in Punjabi

ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। (1)

This is just the beginning, you should try some hot Hindi attitude status

hot guy Punjabi attitude
ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਓ.
ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ.
ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. (3)
ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਗਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੁਸਤ ਦੰਤਕਥਾ ਬਣ ਕੇ ਮਰਾਂਗਾ.
ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ.
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ.
ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ।

Punjabi attitude status for WhatsApp 2023

ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਾ ਕਰੋ।
Punjabi attitude status for WhatsApp
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਲਈ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 1
ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਰਵੱਈਆ ਮੁੰਡਾ ਸਟੇਟਸ
ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ।
ਬਸ ਮੁਸਕਰਾਓ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ.
ਝੂਠ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੋ।
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ.
ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ।
ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਅੰਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਧੋਖਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਿਓ।
bad boy punjbai attitude
ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ.
ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਹੀ ਲੋਕ ਹੋਣ।
ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ।
ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ।
ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.
ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਆ ਕੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।
ਹੁਣ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ।
ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ।
ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।
ਜੇ ਮੈਂ ਬਦਲਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ.
 ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.
ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਬੋਲੋਗੇ।
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.
ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਣ ਹੈ।
ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ.
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।
ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.
ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਨ.
ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਦਾਈ ਕਰੋ.
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ।

Best Status and Images

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. 233
smart punjabi boy has attitude
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
fire Punjabi attitude
ਅੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ ਰਵੱਈਆ
ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਕਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਮਝ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ।
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਰੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਗੇਂਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ.
ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਦਲਦਾ ਹਾਂ.
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ.

The YouTube Attitude Video

fire attitude man
 ਕੁਝ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਰੱਖੋ। ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਉਸ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜੋ।

Attitude Status for WhatsApp in Punjabi for Girls

Attitude Status for WhatsApp in Punjabi for Girls
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ।
ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ WhatsApp ਲਈ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 43
hot girl punjabi attitude status
ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ.
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ।
ਪਛਤਾਵਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਰੋਗੇ।
ਉਹ ਜੋਖਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਗੇ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ।
ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੀ.
ਇੱਕ ਦਿਲ ਜੋ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਮੈਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ।
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੌਣ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ।
ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ.
ਇੱਕ ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਵਾਲੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹਾਂ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ.
ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਫਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ.
ਮੈਂ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ.
ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ.
ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।
ਜੇ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਬੱਸ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Attitude Status for WhatsApp in Punjabi  infographics

FAQs

What are some Attitude Status for WhatsApp in Punjabi?

• ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹਾਂ।
• ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਓ.
• ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ.
• ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਪਾਗਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੁਸਤ ਦੰਤਕਥਾ ਬਣ ਕੇ ਮਰਾਂਗਾ.
• ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।
• ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ.

Listen to m my friends the Punjabi attitude is one of the best kind of attitude that one can posses and it does not mean that you should go out and be gangster no. because you must have the attitude and behavior of a lion but don’t hurt anyone. no one should get hurt just because of you. Peace.

Checkout  Rajput Attitude Status/Quotes 2023, Rajputana Shayari English/Hindi
Sharing Is Caring:
Heat Caster - Best Quotes Having Attitude Status

Leave a Comment

Heat Caster

Welcome to Heat Caster, your number one source for all sorts of captions/quotes/status. We're dedicated to providing you the very best of Lines, with an emphasis on attitude and personality.

Contact Info